Αναρτήσεις

Ιωάννης Ακριτίδης - Αναστασία Ελένη, Στιγμιότυπα της Ελληνικής Επανάστ...

Χαράλαμπος Μηνάογλου, Επανάσταση ή Αγώνας;

Άννα Ταμπάκη, Η Επανάσταση του 21 στο θέατρο.Πρωταγωνιστές & αφανείς ήρ...

Μαρία Αμοιρίδου, Ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης για το Μεσολόγγι

Χαράλαμπος Μηνάογλου - Συμπεράσματα Συνεδρίου "Η Επανάσταση του 1821 στην Ιστορία και την Λογοτεχνία"

Μαρία Μαντουβάλου - Παρουσίαση βιβλίου The Post–Byzantine Legacy of Alex...

Η Επανάσταση του 1821 στην Ιστορία και την Λογοτεχνία

Η Επανάσταση του 1821 στην Ιστορία και την Λογοτεχνία, 12 και 13 Ιουνίου 2020